สังเกตอาการผมร่วง ผมร่วง ร่วงอย่างไร ก่อนกลายเป็นผมบางศีรษะล้าน!

0

สำหรับ ผู้ชาย และผู้หญิง หรือ หนุ่ม สาว ที่อายุยังน้อย แต่ประสบปัญหา ผมบางศรีษะล้านก่อนวัย วันนี้ Yodsang จะมาแนะนำ ปัญหา โดยการสังเกตุ อาการของเส้นผม และอาการผมร่วง  ผิดปกติ ก่อนจะกลายเป็นผมบาง ศรีษะล้าน! กันค่ะ ผมบางจากด้านหน้าของศรีษะ ซึ่งเกิดขึ้นกับผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ โดยผู้ชายที่มีโอกาสหัวล้านมักจะผมร่วงจากด้านหน้าก่อน ซึ่งเมื่อผมด้านหน้าเริ่มบาง หนุ่มไม่ควรนิ่งนอนใจก่อนที่จะลุกลามขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นง่ามเกือกม้า ผมร่วงเป็นหย่อมๆ ผมร่วงชนิดนี้มักเกิดบริเวณด้านหน้าและกลางกระหม่อม มักเกิดจากความเครียด หรือการดึงผมเป็นประจำ หลายคนทำเพราะความเครียด ส่งผลให้ผมร่วงติดตามมา ผมบางกลางกระหม่อม โดยส่วนมากจะเป็นรูปตัว V ซึ่งจะขยายพื้นที่เป็นวงกว้างเรื่อยๆหากไม่รักษาอย่างถูกวิธี ส่วนมากมักเกิดกับผู้ชาย ผมบางลักษณะนี้มักเกิดจากสาเหตุของพันธุกรรมหรือผมมันมากกว่าปกติ ผมร่วงเป็นวงๆ ผมร่วงชนิดนี้ เป็นผมร่วงเนื่องจากเชื้อราบนหนังศีรษะ … Read More