รางวัลที่ได้รับ

YODSANG ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการประกวดนวัตกรรมจากข้าว RICE PLUS AWARD 2018

ผลิตภัณฑ์ YODSANG คว้ารางวัล รองชนะเลิศ

ดูข้อมูลอื่นๆ