นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากข้าวสังข์หยดของไทย

ลดผมร่วง ปลูกผมให้ขึ้นใหม่อย่างปลอดภัย ด้วยสารสกัดจากข้าวสังข์หยด แก้ปัญหาผมขาดหลุดร่วงง่าย ผมบาง หนังศีรษะล้าน ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ จากนวัตกรรมของคนไทย ที่สามารถทดแทน Minoxidil และ Finasteride ได้อย่างปลอดภัย ไร้ผลข้างเคียง!

ปลูก เส้นผมใหม่ แก้ปัญหาผมร่วง ด้วย YODSANG

ผลิตภัณฑ์ แชมพู ครีมนวด และโทนิค ที่สกัดจากข้าวสังข์หยด ผสมสารสกัดจากธรรมชาตินานาชนิด ช่วยกระตุ้นการเติบโตของเส้นผมใหม่ ลดการขาดหลุดร่วงของเส้นผม และเพิ่มความดำของเส้นผมบนหนังศรีษะ เพื่อเป็นทางเลือกธรรมชาติที่ปลอดภัย ไร้ผลข้างเคียงสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องหนังศีรษะบาง และเส้นผมขาดหลุดร่วงง่าย

YODSANG เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ถูกพัฒนาโดยใช้สารสกัดจากข้าวสังข์หยดที่ผ่านการสกัดโดย ดร. ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

สารสกัดข้าวสังข์หยดที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ Yodsang นั้นเป็นสารสกัดที่ผ่านงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้ผลทดสอบว่า เปลือกหุ้มเมล็ดข้าวสังข์หยด มีสารประเภทฟลาโวนอยด์สูง ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและส่งเสริมการเจริญของเส้นผม

นอกจากจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมแล้ว ยังช่วยลดการขาดหลุดร่วงของเส้นผม ทำให้ผมแข็งแรงขึ้น เวลาหวี ผมจะไม่ร่วงมากเท่าเดิม โดยทำการยืนยันจากการทำวิจัยเพิ่มเติม เพื่อยืนยันประสิทธิผลของสารสกัดจากข้าวสังข์หยดเพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบธรรมชาติที่จะมาทดแทนยาลดผมร่วง และยาปลูกผม

YODSANG เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ถูกพัฒนาโดยใช้สารสกัดจากข้าวสังข์หยดที่ผ่านการสกัดโดย ดร. ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

สารสกัดข้าวสังข์หยดที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ Yodsang นั้นเป็นสารสกัดที่ผ่านงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้ผลทดสอบว่า เปลือกหุ้มเมล็ดข้าวสังข์หยด มีสารประเภทฟลาโวนอยด์สูง ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและส่งเสริมการเจริญของเส้นผม

นอกจากจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมแล้ว ยังช่วยลดการขาดหลุดร่วงของเส้นผม ทำให้ผมแข็งแรงขึ้น เวลาหวี ผมจะไม่ร่วงมากเท่าเดิม โดยทำการยืนยันจากการทำวิจัยเพิ่มเติม เพื่อยืนยันประสิทธิผลของสารสกัดจากข้าวสังข์หยดเพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบธรรมชาติที่จะมาทดแทนยาลดผมร่วง และยาปลูกผม

ผลงานวิจัยนี้ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 3 รางวัลระดับโลก

YODSANG ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการประกวดนวัตกรรมจากข้าว RICE PLUS AWARD 2018

ผลิตภัณฑ์ YODSANG คว้ารางวัล รองชนะเลิศ
จากงานวิจัยทดสอบ แชมพูสระผมข้าวสังหยด

ผลลัพธ์จากงานวิจัย

จากการทดสอบในผู้มีปัญหาเส้นผมขาดหลุดร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน จำนวน 31 คน โดยใช้ผลิตภัณฑ์ทุกวันๆ ละ 2 ครั้ง ผลปรากฏว่า หลังใช้ผลิตภัณฑ์ แชมพู ครีมนวด และโทนิค ที่ใช้สารสกัดจากข้าวสังข์หยด ใน 2 สัปดาห์

  1. อาการผมขาดหลุดร่วงของผู้ทดสอบทุกคนลดลงจนแทบไม่มี (ผมร่วงน้อยกว่า 5 เส้นต่อการหวี 50 ครั้ง)
  2. หลังใช้ไป 2 เดือน ผู้ทดสอบ 18 คน (58.1%) มีผมหนาขึ้น สุขภาพแข็งแรงขึ้น และมีการงอกใหม่ของเส้นผม
  3. ผู้ทดสอบ 90.6% พึงพอใจในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

งานวิจัยฉบับนี้ ถูกกำกับภายใต้การควบคุมงานวิจัยโดนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เพื่อใช้ในการเพิ่มมูลค่าให้กับการสารสกัดจากข้าวสังข์หยด

ผลงานวิจัยนี้ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 3 รางวัลระดับโลก จาก Kaohsiung International Invention & Design Expo, Eurobusiness-Haller และ Euro Invent

ผลลัพธ์จากงานวิจัย

จากการทดสอบในผู้มีปัญหาเส้นผมขาดหลุดร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน จำนวน 31 คน โดยใช้ผลิตภัณฑ์ทุกวันๆ ละ 2 ครั้ง ผลปรากฏว่า หลังใช้ผลิตภัณฑ์ แชมพู ครีมนวด และโทนิค ที่ใช้สารสกัดจากข้าวสังข์หยด ใน 2 สัปดาห์

  1. อาการผมขาดหลุดร่วงของผู้ทดสอบทุกคนลดลงจนแทบไม่มี (ผมร่วงน้อยกว่า 5 เส้นต่อการหวี 50 ครั้ง)
  2. หลังใช้ไป 2 เดือน ผู้ทดสอบ 18 คน (58.1%) มีผมหนาขึ้น สุขภาพแข็งแรงขึ้น และมีการงอกใหม่ของเส้นผม
  3. ผู้ทดสอบ 90.6% พึงพอใจในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

งานวิจัยฉบับนี้ ถูกกำกับภายใต้การควบคุมงานวิจัยโดนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เพื่อใช้ในการเพิ่มมูลค่าให้กับการสารสกัดจากข้าวสังข์หยด

ผลงานวิจัยนี้ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 3 รางวัลระดับโลก จาก Kaohsiung International Invention & Design Expo, Eurobusiness-Haller และ Euro Invent

จากงานวิจัยทดสอบ แชมพูสระผมข้าวสังหยด

คุณสมบัติของสารสกัดจากข้าวสังข์หยด

ช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม

สารสกัดจากจากข้าวสังข์หยด มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเข้มข้น อุดมไปด้วยฟลาโวนอยด์ ซึ่งมีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นให้เส้นผมขึ้นใหม่ได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น 

ลดการขาดหลุดร่วงของเส้นผม

สารสกัดจากจากข้าวสังข์หยด จะช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับรากเส้นผม ทำให้ผมแข็งแรงขึ้น และลดการขาดหลุดร่วงของเส้นผม ทำให้ปริมาณผมร่วงน้อยลง

ช่วยลดการเกิดแบคทีเรียบนหนังศรีษะ

สารต้านอนุมูลอิสระ ที่อยู่ในสารสกัดจากข้าวสังข์หยด จะช่วยยับยั้งการเกิดแบคทีเรียบนหนังศีรษะ ทำให้ลดอาการคัน หรือหนังศีรษะอักเสบลง

เพิ่มการไหลเวียนของเลือดบนศีรษะ

สารฟลาโวนอยด์ ยังมีส่วนช่วยในการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดที่อยู่ใต้ชั้นผิวหนังของหนังศีรษะ ทำให้ผมขึ้นได้ง่ายขึ้น และลดอาการผมร่วง

ล็อคสุขภาพเส้นผมให้แข็งแรง

สารฟลาโวนอยด์ จะช่วยล็อคสุขภาพเส้นผมให้แข็งแรงขึ้น เมื่อเส้นผมเส้นใหม่เริ่มเติบโต โดยไม่ทำให้ผมร่วงมากขึ้นแม้หยุดบำรุงแล้วก็ตาม

ปลอดภัย ไร้สารเคมี

สารสกัดจากข้าวสังข์หยด ช่วยทำให้ผมแข็งแรงขึ้น โดยไม่มีการพึ่งอาศัยสารเคมีแต่อย่างใด หากแต่เป็นการกระตุ้นการเติบใหม่ด้วยธรรมชาติ 100%

ขั้นตอนการทำงานของสารสกัดข้าวสังข์หยด

1-2 สัปดาห์หลังใช้ YODSANG

เส้นผมที่ได้รับสารสกัดจากข้าวสังข์หยดไปบำรุงเส้น จะเริ่มมีการไหลเวียนของเลือดมากขึ้น และผมจะเริ่มร่วงน้อยลง เส้นผมที่เคยหวีแล้วร่วง จะเริ่มร่วงน้อยลง

3-4 สัปดาห์หลังใช้ YODSANG

สารสกัดจากข้าวสังข์หยดจะไปช่วยเสริมรากเส้นผม และกระตุ้นการเติบใหม่ของเส้นผมเส้นใหม่ ไรเส้นผมเส้นใหม่จะเริ่มเติบโตขึ้น 

5-8 สัปดาห์หลังใช้ YODSANG

ไรเส้นผมที่เติบโตใหม่ จะค่อยๆ ยาวขึ้นเรื่อยๆ และในขณะเดียวกัน สารสกัดจากข้าวสังข์หยดจะช่วยบำรุงเส้นผมให้แข็งแรง เพื่อไม่ให้เส้นผมหลุดร่วงง่ายในอนาคต

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Yodsang Hair Nourishing Shampoo

แชมพูทำความสะอาดจากพืชธรรมชาตื ด้วยสารชำระล้างที่อ่อนโยนจากมะพร้าว ปราศจากสาร SLS/SLES ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง บำรุงให้ผมนุ่มชุ่มชื้นด้วยน้ำมันอาร์แกนออย และลดผมร่วงด้วยสารสกัดจากข้าวสังข์หยด

Yodsang Replenishing Conditioner

ครีมนวดบำรุงเส้นผมสูตรอ่อนโยน ปราศจากซิลิโคน อุดมไปด้วยสารบำรุงจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น น้ำมันมะพร้าว เชียร์บัทเทอร์ น้ำมันอาร์แกนออแกนิกส์ และน้ำมันโจโจบา อุดมไปด้วยโปรวิตามิน B5 และกรดอะมิโน ช่วยฟื้นฟูเส้นผมให้ดูชุ่มชื่น มีชีวิตชีวา สุขภาพดี

Yodsang Revitalizing Tonic

แฮร์โทนิคจากสารสกัดข้าวสังข์หยด ที่เน้นการกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม จากนวัตกรรมสารสกัดจากข้าวสังข์หยด ช่วยบำรุงเส้นผมบริเวณที่หนังศีรษะบาง และทำให้รากผมแข็งแรง 

ราคาและโปรโมชั่น

สร้างเส้นผมใหม่ ด้วยชุดปลูกผม หยดสังข์

สร้างเส้นผมใหม่ ด้วยชุดปลูกผม หยดสังข์

Hair Nourishing Shampoo เป็นผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมสารสกัดจากข้าวสังข์หยด ที่ช่วยลดปัญหาผมขาดหลุดร่วง ช่วยการกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม เป็นแชมพูที่ทำความสะอาดผมจากพืชธรรมชาติ ด้วยสารชำระล้างที่อ่อนโยนจากมะพร้าวปาล์ม ปราศจากสาร SLS/SLES ที่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง...

Read More
ภาวะผมร่วงเป็นหย่อม เลือกใช้แชมพูหยดสังข์

ภาวะผมร่วงเป็นหย่อม เลือกใช้แชมพูหยดสังข์

อาการผมร่วงเป็นกระจุกหรือ ร่วงเป็นหย่อมๆ หรือเป็นวง เกิดขึ้นได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิง อายุช่วง 20-40 ปี สาเกตุเกิดจากภาวะภูมิคุ้นกันในร่างกายมีความแปรปรวน และมีการกระตุ้นจากความตึงเครียด และนอนพักผ่อนไม่เพียงพอ...

Read More
4สาเหตุผมร่วง ในผู้หญิง

4สาเหตุผมร่วง ในผู้หญิง

ศีรษะล้านนั้นเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจของใครหลายคน เกิดจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นเชื้อรา กรรมพันธ์ความเครียด การใช้ยาหรือฉายแสงล้วนแต่เป็นปัจจัยทำเกิดให้ผมร่วงได้ ภาวะฮอร์โมนไม่สมดุลเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้หญิงผมร่วง ซึ่งอาจเกิดจากการตั้งครรภ์ การให้กำเนิดบุตร และ วัยหมดประจำเดือน ซึ่งจะส่งผลกระทบทั่วร่างกาย...

Read More
ลดผมร่วง ปลูกผมใหม่

ลูกผมภายใน 2 เดือน ด้วยแชมพูหยดสังข์

ศีรษะล้านนั้นเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจของใครหลายคน เกิดจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นเชื้อรา กรรมพันธ์ความเครียด การใช้ยาหรือฉายแสงล้วนแต่เป็นปัจจัยทำเกิดให้ผมร่วงได้ ไม่ต้องเจ็บตัว ในการฉีดยาเข้าศีรษะหรือผ่าตัดให้ยุ่งยากอีกต่อไป เพียงสระผมเท่านั่น ไม่ต้องพักฟื้น เพราะหยดสังข์เป็นแชมพู ที่ใช้ภายนอก...

Read More